پشت آمپری

پشت آمپری هیدرولیک

اتصالات هیدرولیک پشت آمپری، نوعی اتصالات هیدرولیک هستند که به منظور اتصال لوله‌ها و قطعات هیدرولیکی به یکدیگر با استفاده از رابط پشت آمپری استفاده می‌شوند. رابط پشت آمپری به صورت دو قرقره با طراحی متقارن به همراه یک کامپرسیون اورینگ برای جلوگیری از نشت آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

کاربرد ها

کاربرد اتصالات هیدرولیک پشت آمپری فشار قوی در سیستم‌های هیدرولیکی فشار بالا بسیار گسترده است. این اتصالات معمولاً در سیستم‌های تولید برق، ماشین‌آلات سنگین، خطوط لوله و اتصال به قطعات مختلفی که تحت فشار قوی قرار دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اداپتور پشت آمپری فشار قوی نیز یک قطعه هیدرولیکی است که برای اتصال به هم رفتن بین قطعه‌ها با فشار بالا و دارای شرایط خاص طراحی شده است. این اتصالات معمولاً در سیستم‌های هیدرولیکی که در آنها فشارهای بالا حاکم استفاده می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع پشت آمپری NPT:

معمولاً انواع اداپتور فشار قوی شامل موارد زیر می‌شوند:

1. اداپتور فشار قوی مستقیم: این نوع اداپتور به منظور اتصال دو قطعه مستقیماً کنار یکدیگر به کار می‌رود.

2. اداپتور فشار قوی تبدیلی: این نوع اداپتور برای تبدیل اتصالات با سایز‌ها و انواع مختلف به یکدیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این صورت که به یک طرف سایز و نوع اتصال متفاوت دارد و از طرف دیگر به صورت یک اتصال استاندارد عمل می‌کند.

3. اداپتور فشار قوی تقویت شده: این نوع اداپتور برای مواجهه با فشارهای بالایی که در سیستم‌های هیدرولیکی وجود دارد، طراحی و استفاده می‌شود. این اداپتورها از جنس‌ها و ساختارهایی با استحکام بیشتر استفاده می‌کنند تا در برابر فشار بالا مقاومت کنند.