اتصالات پنوماتیک

 

اتصالات پنوماتیکی سه راهی
انواع اتصالات پنوماتیک Y و سه راهی

اتصالات پنوماتیک چیست؟

اتصالات پنوماتیک برای انتقال فشرده هوا از منبع ای به نام سیلندر جهت ایجاد نیروی مکانیکی به کار می رود. و در صنعت و کارخانجات برای کنترل هوای فشرده و تجهیزات ابزار آلات استفاده می شود.

در سامانه های پنوماتیکی اکثرا برای هوای فشرده و گاز هایی که فشار باری کمتری دارند مانند کمپسور هوا، پزشکی و سایر تجهیزاتی که احتیاج به الگوی قیمت پایین و یا حالت پذیری بیشتری نیاز باشد از اتصالات پنوماتیک استفاده می شود.

انتقال هوا در صنعت یکی از مهم ترین بخش های مورد نیاز می باشد که از طریق اتصالات پنوماتیک به راحتی انجام می شود.

مهم ترین ساز و برگ های پنوماتیک چیست؟

 • سیستم فشرده سازی:

که شامل چند بخش مهم می باشد: 1. کمپرسور 2. مخزن هوا 3.سوئیچ که تمام وظایف اصلی ذکر شده برای اندوختن هوای محیط برای تبدیل به هوای فشرده است.

 • سیلندر اتصالات پنوماتیک:

سیلندر پنوماتیکی که  تنوع و انواع مختلفی دارد که کار مهم آن ساختن توانایی میکانیکی از سیلندر می باشد. منظور از توانایی میکانیکی این است که دستگاه مورد نظررا به دو صورت دورانی یا مستقیم به حرکت در آورد.

 • شیر برقی پنوماتیکی:

وظیفه شیر برقی پنوماتیکی کنترل کارکرد اتصالات پنوماتیک است به صورتی که دستورهای متنوع را به طور اتوماتیک به کنترل در می آورد مانند: باز و بسته کردن جک های پنوماتیکی.

 • واحد نگهداری از پنوماتیک :

در نگهداری پنوماتیک چند بخش اصلی دارد عبارتند از:

 1. صافی
 2. تنظیم کننده
 3. گریس خور

وظیفه اصلی صافی پاک کردن آلودگی های هوا در کمپرسور است.

وظیفه اصلی تنظیم کننده یا رگلاتور کنترل فشار هوای ورودی را دارد که با نتنظیم کردن آن فشار موجود در هوا و قدرت دستگاه مورد نظر را تنظیم میکند.

وظیفه اصلی گریس خور روغن کاری از طریق اتصالات پنوماتیک به شیرهای برقی و قطعاتی که با یکدیگر در تماس و ساییده شدن هستند استفاده می شود.

انواع اتصالات پنوماتیک چیست؟

 • رابط که به دو مدل تقسیم می شود: رابط تبدیلی و رابط دوسر
 • سه راهی: که به T نیز معروف است.
 • Y
 • اتصال مستتقیم
 • کوپلینگ پنوماتیکی
 • پنوماتیک چند راهی
 • زانوی پنوماتیک
 • فولی سرجکی
 • اتصالات پنوماتیک مهره ای

کاربرد هوای فشرده در اتصالات پنوماتیکی چیست؟

در تعریف هوای فشرده باید به اینطور سخن گفت که هوایی که فشار آن از فشار جو هوا  بیشتر است البته متناسب با مخزن هوا. و نیاز به اینکه چه فشاری متناسب با کار مورد نظر است.

 

 

اتصالات پنوماتیک Y شکل
انواع اتصال Y شکل با رنگ های مختلف
اتصالات پنوماتیک مستقیم
اتصال مستقیم با رزوه های متنوع

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.